Energimedicin är ett samlingsbegrepp för hur vi kan läka med hjälp av energiarbete.
Allt är olika förtätningar av energi. Vår kropp, våra tankar, våra emotioner, sinnen, naturen, ja allt vibrerar.

Inom Energimedicinen kan man jobba med transformation på så många olika sätt, med tekniker från flera olika traditioner tex. yoga, andning, rörelser, meditation, shamanism, olika healingformer, sound mm.

Mari arbetar intuitivt, följer med i det som kommer upp och använder de tekniker som känns rätt i stunden. Den som har emot behandling är oftast aktiv under sessionen och följer med in i kroppen och energisystemens olika dimensioner. Många traditioner vill skala den så kallade löken dvs. man skalar av lager för lager av blockeringar, präglingar, programmeringar för att komma in i sin kärna, in i sanningen. Energimedicinen jobbar med att balansera upp systemen, frigöra och aktivera flöden i kroppen, så att vi kommer in i harmoni, balans och på så sätt kan nå vår högsta potential.
Ibland kombineras Energimedicinen med massage. Det går även utmärkt att göra en session per telefon.

En behandling fysiskt på plats är alltid 90 minuter första gången och kostar 950 kr (introduktionspris)

Energimedicin 60 min 750 kr (introduktionspris)

Telefonsession 60 minuter 750 kr (introduktionspris)